نتایج جستجو
  • به گفته پژوهشگران کسانی که نمی‌توانند آروغ بزنند، علاوه بر مشکلات جسمی، از شرمساری، اضطراب و افسردگی هم رنج می‌برند.

۱