دقیق‌ترین نظرسنجی انتخاباتی مربوط به کدام نهاد بود؟

یکی از مهم‌ترین ابزار‌هایی که در انتخابات برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نظرسنجی‌هایی است که از سوی نهاد‌های مختلف انجام می‌شود. در دو دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ نیز به نتایج این نظرسنجی‌ها بار‌ها استناد شد.

دنیای اقتصاد نظرسنجی‌های مختلف را کنار هم قرار داده و نوشته نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس نزدیک‌ترین نظرسنجی به نتیجه انتخابات بوده است.

این منبع خبری نیز پیش‌بینی مهم‌ترین نظرسنجی‌هایی را که در هفته منتهی به دور دوم انتخابات صورت گرفته بود، گردآوری کرده و آن را با نتایج نهایی انتخابات مطابقت داده است.

بر این اساس در رابطه با پیش‌بینی آرای دو نامزد، نظرسنجی آرا و ملت (مرکز افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس) بیشترین نزدیکی را به نتایج نهایی داشتند. در رابطه با نرخ مشارکت نیز نظرسنجی‌های پرسش و آرا بیشترین شباهت را به نتایج نهایی داشتند.

دقیق‌ترین نظرسنجی انتخاباتی مربوط به کدام نهاد بود؟

دیدگاه
آخرین اخبار