واکنش جلیلی به درخواست برچیده شدن دولت سایه

سعید جلیلی به درخواست برچیده شدن دولت سایه گفت: عزم ما بر مشارکت در چارچوب قانون و اخلاق است، اگر کسی از گفتمان دولت سایه احساس خطر می کند، با معنا و مبانی آن آشنا نیست.

 

دولت+سایه

دیدگاه
آخرین اخبار