پزشکیان: مسیر تازه برای «تغییر» آغاز شد

رییس جمهوری منتخب ایران در نخستین پیامک بعد از پیروزی از شروع مسیر تازه‌ای برای تغییر سخن گفته و تصریح کرده این موفقیت بدون حمایت مردم ممکن نخواهد بود. او قول داده مردم را تنها نخواهد گذاشت و خواسته متقابلا تنها گذاشته نشود.

 مسعود پزشکیان ضمن قدردانی از حضور مردم بار دیگر متعهد شده امانت‌داری کند و از هیچ تلاشی دریغ نورزد.

 ادبیاتی که رییس جمهوری جدید ایران به کار برده با واژگان رسمی که همه روزه از زبان کار به دستان می‌شنویم کاملا متفاوت است و تأکید او بر کلمۀ «تغییر» و «مسیر تازه» در حالی است که اصول‌گرایان شکست خورده در انتخابات اصرار دارند مسیر گذشته را ادامه دهد. روزنامه کیهان امروز حتی این تیتر را بر پیشانی نشانده که اسب زین کرده در اختیار پزشکیان است.

  احتمالا چون رییس جمهوری منتخب، بنا را بر همکاری و دور از تنش گذاشته و قصد ندارد به شیوه مرحوم رییسی از سلف خود انتقاد کند (خاصه این که رییس جمهوری فقید در یک سانحه تراژیک جان خود را از دست داد) مخالفان رییس جمهوری منتخب قصد دارند وضعیت کنونی را گل و بلبل ترسیم کنند هرچند با قطع مکرر برق در این روزها خود را نشان داده است!

چون به کیهان اشاره شد بد نیست یادآوری شود در همان روزی که آقای رییسی دچار سانحه شد وزیر ارشاد از رسانه ها خواست از کیهان یاد بگیرند و تیترهای امیدوار کننده بزنند و باید ببینیم این روزنامه در دولت بعدی هم تیتر امیدوار کننده خواهد زد یا به روال هشت سال قبل از دولت رییسی بازمی گردد؟

 

دیدگاه
آخرین اخبار