واکنش عمادالدین باقی به پیامک عجیب وزارت کشور در روز رای گیری

عماد الدین باقی به پیامک عجیب وزارت کشور در روز رای گیری واکنش نشان داد.

عماد الدین باقی درمورد پیامک عجیب وزارت کشور در روز رای گیری نوشت:

کاسب محل گفت بعد ازکلنجار زیاد با خودساعت ۶ آماده شدم رای بدهم که پیامک وزارت کشور آمد «رای شما به نظام است» منم منصرف شدم.

گفتم آن‌ها که گزارش لحظه‌ای آرا را داشتند با احساس خطر از موج دوم رای تصمیم هوشمندانه‌ای گرفتند. اگرفقط ۵ درصد مشارکت بیشتر بود دوراول تمام بود و پیامک کارخود را کرد.

H3aaGkmsO2bo

منبع: فرارو
دیدگاه
آخرین اخبار