ثابتی مشاور ارشد جلیلی: دولت سایه جلیلی به معنای دولت سایه برای کل حاکمیت است

مشاور سعید جلیلی با انتشار توییتی دولت سایه جلیلی را برای کل حاکمیت دانست.

امیرحسین ثابتی مشاور ارشد سعید جلیلی دولت سایه جلیلی را فقط برای قوه مجریه ندانست.

مشاور جلیلی در این توییت نوشت: دولت سایه‌ای که جلیلی از آن سخن می‌گوید به معنای دولت سایه برای کل حاکمیت است نه فقط دولت دولت سایه برای قوه مجریه.

ثابتی مشاور ارشد جلیلی: دولت سایه جلیلی به معنای دولت سایه برای کل حاکمیت است نه فقط برای قوه مجریه

دیدگاه
آخرین اخبار