همتی خطاب به جلیلی در مناظرات ۱۴۰۰: دنیا بدون حل مشکل تحریم با شما کار نمی‌کند

سه سال پیش در جریان مناظرات انتخاباتی، عبدالناصر همتی نکات مهمی را به جلیلی گوشزد کرد. امروز این حقایق بعد از سه سال عملکرد آن‌ها آشکار شده است.

عبدالناصر همتی خطاب به جلیلی در مناظرات سال ۱۴۰۰ می‌گوید: شما یک دهه کشور را با بیانیه خوانی در مذاکرات معطل کردید؛ از آن زمان ۸۰ درصد کشور عقب مانده است. فکر میکنم شما اصلا از مسائل بین‌المللی اطلاع ندارید. بهترین دوستان ما چین و عراق هستند که پول‌های ما را در شرایط نمی‌دهند، شما می‌گویید چه چیزی را خودمان حل کنیم؟

منبع: فرارو
دیدگاه
آخرین اخبار