سوال هدفمند سعید حجاریان از جلیلی: آیا می‌خواهی در سطح کشور پرونده سازی کنی؟

حجاریان خطاب به جلیلی نوشت: آیا برنامه تان تعمیم رویه قلع و قمع نیروهای باکیفیت وزارت خارجه به کل کشور خواهد بود؟

سعید حجاریان، تئوریسین سیاسی جبهه اصلاحات در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به سعید جلیلی نوشت:

م. امین زاده، معاون وزیر خارجه دولت خاتمی: «جلیلی پیش از دولت احمدی نژاد، مدیر گزینش وزارت امور خارجه بود و جدی ترین فعالیت اش پرونده سازی برای اشخاص و قلع و قمع نیروهای با کیفیت این وزارتخانه بود» آیا برنامه تان تعمیم این رویه به کل کشور خواهد بود؟

سوال هدفمند سعید حجاریان از جلیلی: آیا می‌خواهی در سطح کشور پرونده سازی کنی؟

 

دیدگاه
آخرین اخبار