کنایه پزشکیان به جلیلی درباره مسمومیت دانشجویان و اخراج اساتید

مسعود پزشکیان خطاب به جلیلی گفت: دانشجویان و اساتید را در همین دولت اخراج کردند.

سعید جلیلی در اولین مناظره مرحله دوم گفت: اگر جوان و دانشجوی ما حرف دارد باید صدایش شنیده شود. در حوادث ۱۴۰۱ از وقتی که شروع شد، بنایم بر این بود که هفته ای یک دانشگاه یا دو هفته ای یک دانشگاه می رفتم. جلساتمان هم اینطور نبود که حرفی بزنیم و برویم. بعضی جلساتم ۶-۷ ساعت طول کشید؛, مثلا در دانشگاه یزد.

وی افزود: شما باید بروید با مردم و دانشجویان صحبت کنید.

مسعود پزشکیان در واکنش به سخنان جلیلی با کنایه گفت: دانشجویان و اساتید را در همین دولت اخراج کردند.

وی ادامه داد: تعدادی دانشجو را بخاطر اعتراض به مسمومیت دانش اموزان، اخراج کردند.

 

دیدگاه
آخرین اخبار