روزنامه ایران: درصد مشارکت کم شد چون دولت شهید رییسی در انتخابات نماینده نداشت!

روزنامه دولتی ایران معتقد است درصد مشارکت کم بود چون دولت در انتخابات نماینده نداشت!

روزنامه ایران نوشت: هرچند موج اصلی رأی‌دهی ایرانیان عصر دیروز شکل گرفت، اما حتی این موج هم نتوانست میزان مشارکت را به 50‌درصد برساند.چه آنکه سخنگوی ستاد انتخابات کشور میزان مشارکت در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری را 40 درصد اعلام کرد. به گفته وی، آماری که از نامزدها اعلام شد، آرای صحیح و مابقی آرای باطله بودند. به این ترتیب از مجموع آرا مأخوذه 23 میلیون و 479 هزار و 26 رأی صحیح و یک میلیون و 56 هزار و 159 رأی باطله بوده است. اعداد و ارقامی که نشان می‌دهد میزان آرای باطله نسبت به دوره سیزدهم کاهش یافته است. هر چند میزان مشارکت هم با احتساب آرای باطله و هم بدون احتساب این آرا از دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری کمتر بوده است.

این روزنامه تاکید کرده است: گفتنی است؛ دولت در انتخابات نماینده نداشت. این مسأله هم در کمیت هم کیفیت و توزیع آرا مؤثر بود. همه جریان‌های سیاسی در انتخابات نماینده حداکثری داشتند، میزان مشارکت نشان داد مسأله، فقط نمایندگی سیاسی نیست. هنر شهید رئیسی، شناخت مردم و نمایندگی کردن آنها و مطالبات‌شان بود.

 

دیدگاه
آخرین اخبار