عضو ستاد قالیباف: گول جلیلی را نخورید؛ وحدتش تا دم صندوق است!

شریف زمانی معاون سخنگوی ستاد قالیباف گفت: به تمام حامیان دکتر قالیباف توصیه می کنم گول کلاه وحدت ستاد جلیلی را نخورند. وحدتشان تا دم صندوق است.

 

download (2)

دیدگاه
آخرین اخبار