یک فعال رسانه ای

هشدار درباره شباهت احمدی نژاد و جلیلی و تکرار تاریخ/ فرزندانمان ما را قضاوت خواهند کرد

یک فعال رسانه ای درباره شباهت احمدی نژاد و جلیلی و تکرار تاریخ هشدار داد.

 شهریار شمس مستوفی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

انتخابات سال ۸۴ دور نخست:

هاشمی رفسنجانی ۶.۱۶ میلیون رأی نفر اول، احمدی نژاد ۵.۷۱ میلیون رأی نفر دوم

دور دوم: احمدی نژاد ۱۷.۲۴؛ هاشمی: ۱۰.۰۴

سال ۱۴۰۳ دور نخست:

پزشکیان: ۱۰.۴۱ میلون نفر اول

جلیلی ۹.۴۷ میلیون نفر دوم

دور دوم؟؟

فرزندانمان ما را قضاوت خواهند کرد.

photo_2024-06-30_07-10-15

دیدگاه
آخرین اخبار