توصیه‌های فعال اصولگرا برای افزایش مشارکت در دور دوم

علی قلهکی، فعال اصولگرا برای تثبیتِ حداقل مشارکتِ ۴۰ درصدی و حتی افزایش آرا در دور دوم انتخابات سه‌توصیه مطرح کرد.

 

قلهکی

 

دیدگاه
آخرین اخبار