جلیلی رسما احتمال انصراف را رد کرد

تلوبیون رسمی سعید جلیلی در زیرنویس هرگونه انصراف او را تکذیب کرد و به شایعات طرفداران نامزد سوم پایان داد.

بعد از بالا گرفتن شایعات درباره جلسه ساعت ۱۰ برای اجماع و احتمال سعید جلیلی، این نامزد ریاست جمهوری از طرق مختلف شایعات مطرح شده را تکذیب کرد.

دیدگاه
آخرین اخبار