نامزد‌های پوششی چقدر وقت صداوسیما را گرفتند؟

علیرضا زاکانی و قاضی‌زاده هاشمی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری انصراف دادند. اما هر کدام چقدر از وقت صداوسیما و مردم، برای حرف‌ها و وعده‌های انتخاباتی استفاده کردند؟

 

PzryphhxpXD8

دیدگاه
آخرین اخبار