عکسی متفاوت از سردار قاآنی در پرواز مشهد - تهران

مشاور وزیر بهداشت عکسی از سردار قاآنی در پرواز مشهد تهران منتشر کرد.

علیرضا وهاب زاده، با انتشار عکسی از سردار قاآنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سلفی بچه ها با آن عزیز بزرگوار نیمه شب گذشته در پرواز مشهد تهران...

عکسی متفاوت از سردار قاآنی در پرواز مشهد - تهران

دیدگاه
آخرین اخبار