یک تحلیلگر سیاسی:

روحانی یا رئیسی؛ فردا باید به یکی از این ۲ نگاه رای بدهید

یک تحلیلگر سیاسی گفت: مناظرات انتخاباتی در مجموع به تعیین محل نزاع‌های گفتمانی و فکری کمک کرد و می‌توان بر اساس آن در موضوعات مختلف پیوستاری از نگاه‌ها را تبیین کرد.

میثم ظهوریان اظهار داشت: در حوزه توسعه و پیشرفت یک سمت این پیوستار نگاهی است که اساساً متکی به مجموعه ای از فعل و انفعالات در نظام بین‌الملل است و معتقد است فارغ از این فعل و انفعالات بر اساس تغییر ساختار داخلی تحول در کشور نمی‌توان ایجاد کرد.

او ادامه داد: سوی دیگر پیوستار نگاهی است که معتقد است ایجاد تحول در ساختار داخلی است که می‌تواند به جایابی درست کشور ما در نظام بین‌الملل و توسعه و پیشرفت کشور کمک کند و اساسا نوع برخورد نظام بین‌الملل با ایران را نیز تابع وجود ساخت قوی در داخل کشور می‌داند. 

وی گفت: در حوزه اقتصادی و اجتماعی نیز یک نوع نگاه نگاهی است که تاکید بر ظرفیت‌های مناسب کشور برای پیشرفت دارد و معتقد است با همین ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در محیط می‌توان به سمت پیشرفت حرکت کرد و اسنادی مانند برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلان را اجرایی نمود. نگاه دیگری نیز هست که مکان اجرایی شدن سیاست‌ها را غیر ممکن می‌داند و معتقد است اساً ظرفیت‌های کشور چنین اجازه‌ای را نخواهد داد. 

او خاطرنشان کرد: موضوعاتی مانند برجام، fatf و سلسله علی فروش نفت ایران در ذیل این دو نگاه تعریف می‌شود. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم انتخابات به نوعی به انتخاب بین منش و رویکردهای کلی که در دولت شهید رئیسی در سه سال قبل شروع شد و منش و رویکرد دولتی که ۸ سال قبل از آن در کشور حاکم بود تبدیل شده است.

دیدگاه
آخرین اخبار