کنایه مهاجرانی به اشتباه دوباره قاضی زاده هاشمی؛ نخوان برادر!

عطاء الله مهاجرانی به اشتباه خواندن روایت مشهور توسط قاضی زاده هاشمی واکنش نشان داد.

در جریان آخرین مناظره انتخاباتی قاضی زاده هاشمی روایت بسیار مشهور: کاد الفقر آن یکون کفراغلط خواند. که عطاالله مهاجرانی در واکنش به آن پیامی را منتشر کرد.

vDWqdqgiYOOX

دیدگاه
آخرین اخبار