سعید جلیلی با موتور به صداوسیما رفت

چهارمین مناظره تلویزیونی امشب برگزار شد.

 این مناظره نیز همچون ۳ مناظره پیشین با تاخیر شروع شد. اما این مناظره با ۹ دقیقه تاخیر شروع شد.

همچنین سعید جلیلی به دلیل حضور در اجتماع میدان امام حسین که ساعت ۵ بعد از ظهر امروز برگزار شد، دیرتر از بقیه کاندیداها به صداوسیما رسید و وارد استودیو شد.

آنگونه که کانال ستاد رسمی سعید جلیلی اعلام کرد او بدلیل ازدحام جمعیت، با موتور سیکلت خود را جهت شرکت در مناظره به صداوسیما رسانده است..

 

 

دیدگاه
آخرین اخبار