امیر قطر به تروریست خواندن حماس توسط دبیر کل اتحادیه عرب واکنش نشان داد!

احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، حماس را باندهای تروریستی توصیف کرد، امیر قطر هم بلافاصله، در واکنش به این اظهارات، قبل از سخنرانی خود جلسه را ترک کرد


دیدگاه