تصاویری از پزشکیان در اتاق عمل با لباس جراحی/ عکس

تصاویری از دکتر پزشکیان در اتاق عمل بیمارستان مدنی تبریز را ببینید. این تصاویر در اینستاگرام پزشکیان منتشر شده است.

6045368

6045367

6045366

6045365

6045364

 

 

دیدگاه
آخرین اخبار