زاهدی از انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد

محمدمهدی زاهدی از انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد.

محمدمهدی زاهدی نماینده سابق مجلس و داوطلب انتخابات ریاست جمهوری از این رقابت‌ها انصراف داد.

او وزیر علوم دولت احمدی نژاد بود.

دیدگاه
آخرین اخبار