روزنامه ها به آرایش انتخاباتی نامزدها رسیدند!

با داغ شدن تنور انتخابات در این روزها، روزنامه ها به آرایش انتخاباتی نامزدها رسیدند.

حجم ویدیو: ۴.۹۷M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۰۷ دانلود ویدیو
دیدگاه
آخرین اخبار