واکنش فعال رسانه‌ای از تکثر و تعدد چهره‌های سیاسی برای ثبت‌نام ریاست‌جمهوری/ عکس

مجید تفرشی، فعال رسانه‌ای تکثر و تعدد چهره‌های سیاسی برای ثبت‌نام ریاست‌جمهوری را مورد تحلیل قرار داد.

تفرشی

دیدگاه
آخرین اخبار