حمله مجدد حمید رسایی به قالیباف/ دو تخلف و قانون شکنی بی‌سابقه!

حمید رسایی در توئیتی در انتقاد از قالیباف نوشت که در زمان ریاست یک و نیم جلسه ای او دو تخلف و قانون‌شکنی بی‌سابقه صورت گرفته است.

حمید رسایی در این باره نوشت:  از عمر مجلس دوازدهم سه جلسه و از ریاست قالیباف تاکنون یک و نیم جلسه گذشته و در این مدت دو تخلف و قانون‌شکنی بی‌سابقه صورت گرفته که نباید به راحتی از کنار آنها گذشت:

۱. عدم پیگیری تخلف و جابجایی آرای نمایندگان در انتخابات هیأت رئیسه

۲. قانون‌شکنی در برخورد با بررسی اعتبارنامه‌ها

0000

دیدگاه
آخرین اخبار