۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴؛

محسن رضایی: دولتی ها در مواد مخدر نقش دارند

مطلبی از محسن رضایی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم را در بریده‌ای از روزنامه که در ادامه آمده است، از نظر خواهید گذراند.

 

محسن رضایی

دیدگاه
آخرین اخبار