حمایت مالی و امنیتی از گزارشگران فساد /«سوت زنان» حق الکشف دریافت می کنند

عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: طرح سوت‌زنی تلاش دارد کشف مفاسد اقتصادی را تسهیل کند و می‌تواند موجب کاهش فساد اقتصادی شود و بر اساس آن افشاگران فساد مورد حمایت قانون هستند.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از افشاگران فساد (موسوم به سوت‌زنی) از سوی رئیس جمهور، گفت: قانون سوت‌زنی انگیزه اشخاص را برای افشای فساد افزایش می‌دهد.

وی درباره طرح حمایت از افشاگران فساد، گفت: طرح مذکور از چند بخش یعنی مراجع پذیرنده گزارش فساد و گزارش‌دهندگان فساد و حمایت و تشویق آنها تشکیل شده است. طرح سوت‌زنی تلاش دارد کشف مفاسد اقتصادی را تسهیل کند و می‌تواند موجب کاهش فساد اقتصادی شود و بر اساس آن افشاگران فساد مورد حمایت قانون هستند.

نماینده نجف‌آباد در مجلس ادامه داد: بر اساس قانون سوت‌زنی اطلاعات ارائه‌شده توسط گزارشگران محرمانه خواهد بود و حمایت مالی و جانی از این افراد و خانواده آنها در دستور کار قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس تأکید کرد: مقابله با فساد یکی از مهمترین موضوعاتی است که مجلس دنبال می‌کند البته در گذشته قانون سوت‌زنی را با عناوین مختلفی از جمله پرداخت ۱۵ درصد حق‌الکشف به کاشفان مواد مخدر و مأموران و فرارهای مالیاتی داشتیم اما در این قانون، پرداخت حق‌الکشف به عموم مردم تعمیم داده شده است.

ابوترابی خاطرنشان کرد: میزان پاداش سوت‌زنی در کشورهای توسعه‌یافته بین ۱۵ تا ۲۵ درصد است که بر این اساس عموم مردم می‌توانند فسادهای کشف‌شده از جمله اختلاس و ارتشاء را گزارش کنند و متناسب با میزان جرم یا فساد کشف‌شده درصدی پاداش برای آنها در نظر گرفته می‌شود که مبالغ آن در قانون به‌صورت دقیق مشخص شده است.

قانون حمایت از افشاگران فساد (سوت‌زنی) روز گذشته از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

منبع: تسنیم
دیدگاه