تست شخصیت شناسی/ در این تصویر گرگ می بینید یا بتمن؟

تست روانشناسی تصویری مجموعه عکس ها و تصاویری است که بیشتر از آن برای تحلیل شخصیت یا شخصیت شناسی استفاده می شود. بنابراین این تست ها به عنوان تست های شخصیت شناسی تصویری نیز معروف هستند.

تست شخصیت شناسی: در شکل زیر برای اولین بار که نگاه می کنید چه چیزی در ذهن تان نقش می بندد؟

تست روانشناسی

 پاسخ تست

گرگ نما را می بینم.

قطعا از طرفداران بزرگ مارول هستید. هیچ چیز بیشتر از کاریزمای تونی استارک، مقاومت عالی کاپیتان آمریکا یا نگاه سنگین گرگ نما شما را سر کیف نمی آرود.

 بت من را می بینم. 

احتمال زیادی دارد که طرفدار واشنگتن با جاده های تاریک شهر گاتهام و شروران رده اول هستید و البته شوالیه سیاه را هم تحسین می کنید.

دیدگاه
آخرین اخبار