تست بینایی/ فلامینگو های صورتی و قلب کوچکی که بین آنها پنهان شده است

در سرگرمی تصویری زیر تعداد زیادی فلامینگو صورتی دیده می شوند، اما بین آنها یک قلب کوچک نیز پنهان شده است. چالش این است که این قلب را در کمتر از 10 ثانیه پیدا کنید.

این قبیل معماهای تصویری گزینه ای سرگرم کننده برای به چالش کشیدن مغز و چشم های انسان هستند و به تقویت  مهارت های مشاهده ای  ما کمک می کنند.

فلامینگو های صورتی و قلب کوچکی که بین آنها پنهان شده است (سرگرمی تصویری)

پاسخ در پایین صفحه ارائه شده است.

..

..

..

..

..

..

..

..

در تصویر زیر  قلب  کوچک پنهان بین فلامینگوها مشخص شده است.

فلامینگو های صورتی و قلب کوچکی که بین آنها پنهان شده است (سرگرمی تصویری)

دیدگاه
آخرین اخبار