تست شخصیت شناسی/ تمایل به تصاویر بزرگتر دارید یا کوچکتر؛ در تصویر چه می بینید؟

تست روانشناسی تصویری مجموعه عکس ها و تصاویری است که بیشتر از آن برای تحلیل شخصیت یا شخصیت شناسی استفاده می شود. بنابراین این تست ها به عنوان تست های شخصیت شناسی تصویری نیز معروف هستند.

تست شخصیت شناسی: در شکل زیر برای اولین بار که نگاه می کنید چه چیزی در ذهن تان نقش می بندد؟

تست شخصیت شناسی

 پاسخ تست 

کروکودیل را می بینم. 

این بدان معناست که شما به احتمال زیاد کسی هستید که اغلب تمایل دارد به تصویر بزرگتر چیزها نگاه کند. وقتی چیزهای بزرگتری وجود دارد که می توانید روی آنها تمرکز کنید، ممکن است چیزهای کوچک را مانند قدم زدن در طبیعت، امری بدیهی بدانید. همچنین شما احتمالاً یک فرد بسیار عملی هستید.

 قایق را می بینم.

 این بدان معناست که شما به جزئیات کوچک توجه زیادی دارید. شما اغلب به عنوان فردی منحصر به فرد، دمدمی مزاج و خلاق توصیف می شوید. سعی کنید زیاد درگیر تمرکز روی جزئیات کوچک نشوید و تصویر بزرگ را فراموش نکنید. 

دیدگاه
آخرین اخبار