تست شخصیت شناسی/ می خواهید بدانید چه شخصیتی دارید در این تصویر چه می بینید؟

تست روانشناسی تصویری مجموعه عکس ها و تصاویری است که بیشتر از آن برای تحلیل شخصیت یا شخصیت شناسی استفاده می شود. بنابراین این تست ها به عنوان تست های شخصیت شناسی تصویری نیز معروف هستند.

 تست شخصیت شناسی: چه چیزی در تصویر زیر با نگاه اول در ذهن شما تداعی می شود؟

شخصیت شناسی

 پاسخ تست:

 صورت را می بینم. 

فرد حساس و صمیمی هستید که مشاجره را دوست ندارد، همچنین فرد اهل شهودی هستید که هر روز از این حس بهره می برید.

 دو پرنده را می بینم. 

فرد شاد و پذیرایی هستید که در ملاقات افراد جدید ماهر بوده و همیشه به دوستان و آشنایانتان گوش می دهید.

دیدگاه
آخرین اخبار