تست شخصیت شناسی/ شما دورن گرا هستید یا برون گرا، در این تصویر چه می بینید؟

تست روانشناسی تصویری مجموعه عکس ها و تصاویری است که بیشتر از آن برای تحلیل شخصیت یا شخصیت شناسی استفاده می شود. بنابراین این تست ها به عنوان تست های شخصیت شناسی تصویری نیز معروف هستند.

 تست شخصیت شناسی: در تصویر زیر چه چیزی در نگاه شما برجسته تر به نظر می رسد؟

شخصیت

 پاسخ تست

چهره ها را دیدم. 

این بدان معنی است که شما بسیار مردم مدار هستید و اکثر اوقات این قضیه ذهن تان را درگیر می کند. همچنین شما بیشتر یک فرد برون گرا هستید که انرژی خود را از تعاملات اجتماعی می گیرید.

 شمع را دیدم. 

شما بیشتر یک فرد درونگرا هستید و بیشتر درگیر افکار خود هستید. شما بیشتر از اینکه بیرون بروید و لذت ببرید، در خانه بودن را بیشتر دوست دارید. بنابراین شما از تنها بودن، یا نهایتاً با چند دوست صمیمی بودن لذت بیشتری می برید.
دیدگاه
آخرین اخبار