سفر به ایران قدیم؛ کالباس هم گران شد

سال 1343 گرانی ۲۰ ریالی کالباس خبرساز شد.

به دنبال گرانی انواع گوشت در خرداد سال ۱۳۴۳ قیمت انواع کالباس و سوسیس در اغذیه فروشی‌های تهران دو تومان افزایش یافته بود.

روزنامه اطلاعات ۳ تیر ۱۳۴۳ به دنبال تماس یک شهروند گزارشی از وضعیت کالباس منتشر کرد. بخش‌هایی از این گزارش بخوانید و عکسی از یک اغذیه فروشی در همان سال‌ها را تماشا کنید.

108

109

110

111

دیدگاه
آخرین اخبار