آیا در ایران هم دایناسورها زندگی می‌کردند، آنها در کجای ایران بودند؟

کشفیات در بیشتر نقاط ایران نشان می‌دهند دایناسور‌های مختلفی از جمله تروپاد‌های گوشتخوار و کرک و پردار (آلوسورید و داینونیکوسور)، سروپود‌های گردن دراز، اورنیتوپود‌ها. بیشتر این دایناسورها اما در یک محوطه باستانی در کرمان کشف شده‌اند.

مانند دیگر کشور‌ها دایناسور‌ها هم روزگاری در ایران زندگی می‌کردند و آثار ردپا و استخوان آن‌ها در ایران یافت شده است که از جمله آن‌ها تروپاد‌های گوشتخوار ۴ متری است قدمت آن‌ها بین ۲۰۰ تا ۷۰ میلیون سال پیش زمانی که بیشتر ایران را آب فرا گرفته بود.

چه دایناسور‌های در ایران زندگی می‌کردند؟

کشفیات در بیشتر نقاط ایران نشان می‌دهند دایناسور‌های مختلفی از جمله تروپاد‌های گوشتخوار و کرک و پردار (آلوسورید و داینونیکوسور)، سروپود‌های گردن دراز، اورنیتوپود‌ها. بیشتر این دایناسورها اما در یک محوطه باستانی در کرمان کشف شده‌اند.

تروپاد‌ها دایناسور‌های گوشتخوار و تباری بسیار متنوع هستند و راپتور‌ها هم جزو همین تبارند آن‌ها دایناسور‌های پردار و اجداد پرندگان بودند.

ایران هم خانه این تبار بود آثار ردپا و استخوان‌های این جانوران متنوع‌ترین آثار دایناسور در ایران است و در دوره تریاس، ژوراسیک و کرتاسه به صورت ردپا و فسیل استخوان کشف شده است.

آثار مربوط به راپتر‌ها و تروپاد‌ها در اندازه‌های مختلفی تا حدود ۵ متر هم در ایران کشف شده است.

یکی از مهمترین آن‌ها چند تکه کوچک استخوان و یک دندان دایناسور گوشتخوار کرمان است به دلیل تشابه موقیت ایران با اروپا و شکل دندان احتمالا مربوط به آلوسورید‌ها بوده باشد.

سروپود‌ها تباری بزرگ از دایناسور‌ها هستند که گردن دراز، چهارپا و گیاهخوار بودند. آثار ردپای آن‌ها فقط در سه نقطه ایران یافت شده است البرز، خراسان و اصفهان. این جانور بعد از تروپاد‌ها در صدر هرم غذایی خشکی ژوراسیک ایران قرار می‌گرفتند آن‌ها سروپود‌های کوچکی شبیه اروپاسورس در طول حدود ۶ متر بودند، اما طول سروپود‌های بلده به ۹ متر میرسید.
استگوسریدها:  این گروه چهارپا و گیاهخوار بودند و روی پشتشان استخوان‌های تیغ مانند رویده بود. تنها آثار مربوط به استگوسورید‌های ایران در منطقه (کپه داغ) در استان خراسان شمالی کشف شدند.

اورنیتوپودها:  این گروه از دایناسور‌هاشباهت زیادی به تروپاد‌ها دارند، اما با فرق بزرگی که گیاهخوار بودند اورنیتوپود‌ها در ایران به دو نقطه در بلده و خراسان محدود می‌شود این ردپا‌ها به خوبی حفظ شده اند و نشان دهنده تنوع شکار و شکارچی در اکوسیستم ژوراسیک ایران است.

اورنیتومایموسورها:  این گروه بسیار شبیه به تروپاد‌ها بودن، اما گیاهخوار و نسبتا چابک‌تر گزارشاتی قدیمی از وجود ردپای این تبار از دایناسور‌ها در شمال کرمان است، ولی پی‌جویی‌های بیشتر روی آن و حتی اطلاعات محل ردپا وجود ندارد.

 

منبع: راز بقا
دیدگاه
آخرین اخبار