تست شخصیت شناسی/ شما کدام ماه را انتخاب می کنید؟

تست روانشناسی تصویری مجموعه عکس ها و تصاویری است که بیشتر از آن برای تحلیل شخصیت یا شخصیت شناسی استفاده می شود. بنابراین این تست ها به عنوان تست های شخصیت شناسی تصویری نیز معروف هستند.

تست شخصیت شناسی: یکی از ماه ها در تصویر زیر را انتخاب کنید.

تست شخصیت شناسی تصویری

 پاسخ تست

من ماه شماره 1 را انتخاب می کنم. 

شما فرد دلیری هستید که هیچ وقت از چالش‌های زندگی فرار نمی‌کنید. از طرفی به خاطر داشتن روحیه مدبرانه، در جمع های خود اکثراً در نقش یک مدیر ظاهر می شوید. همچنین شما فردی هدفمند می باشید به همین خاطر زندگی بدون هدف را دوست ندارید و پیش شرط موفقیت هر فرد را هدفمندی می دانید. در نهایت همیشه دوست دارید که در کانون توجه اطرافیان تان قرار بگیرید

 من ماه شماره 2 را انتخاب می کنم. 

شما آنقدر فردی راستگو، صادق و معتمد می باشید، که تحت هیچ شرایطی نمی خواهید از این ویژگی ها تخطی کنید. به همین دلیل به خاطر این خصوصیات گاهاً اطرافیان تان شما را فردی گستاخ و رک می پندارند. البته لازم  به ذکر است که نگاه دیگران برای شما هیچ ارزشی ندارد و فقط از دروغ و دو رویی بیزار هستید.

 من ماه شماره 3 را انتخاب می کنم. 

شما فردی امیدوار هستید یعنی حتی اگر در دنیایی پر از ناامیدی و تاریکی زندگی کنید اما همچنان قسمت پر لیوان را می بینید. در ارتباط با اطرافیان تان همیشه سعی می کنید که به آنان امیدواری بدهید تا بتوانند از سختی ها و مشکلات زندگی به راحتی عبور کنند. به خاطر داشتن این ویژگی، اطرافیان تان شما را از صمیم دل دوست دارند و در نزد آنان به شدت محبوب هستید.

 من ماه شماره 4 را انتخاب می کنم. 

شما فردی همدل، بخشنده، دگرخواه و مهربان هستید. به همین خاطر همیشه سعی می کنید در دسترس دیگران باشید تا بتوانید به آن ها کمک کنید. این ویژگی ها سبب شده است که مدام در حال توجه به دیگران و درک مشکلات آنان باشید. ویژگی همدلی در شما سبب می شود که خودتان را جای دیگران بگذارید و مشکلاتشان را عمیقاً درک کنید و از طرفی انرژی زیادی در این مسیر  از دست بدهید. به همین خاطر به نظر می رسد که مدتی باید به خودتان استراحت بدهید تا بتوانید انرژی لازم را کسب کنید.

دیدگاه
آخرین اخبار