روزنامه اطلاعات پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۱؛

پله بازیکن معروف فوتبال جهان وارد تهران شد

خبر اول روزنامه اطلاعات ۵۲ سال قبل روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۱ در مورد ورود پله بازیکن معروف فوتبال جهان به تهران را در ادامه خواهید دید.

 

پله

دیدگاه
آخرین اخبار