عکس‌های دیدنی از پارک لاله ۹۰ سال پیش/ تصاویر نود سال پیش در منطقه فعلی پارک لاله میدان اسب

دوانی جلالیه قرار داشت. این میدان اسب دوانی پاتوق خانواده‌های طبقه متوسط برای تماشای مسابقات و شرط بندی بود.

منطقه فعلی پارک لاله در دوران رضا شاه میدان اسب دوانی بود.

۹۰ سال پیش در منطقه فعلی پارک لاله میدان اسب دوانی جلالیه قرار داشت. این میدان اسب دوانی پاتوق خانواده‌های طبقه متوسط برای تماشای مسابقات و شرط بندی بود.

روزنامه اطلاعات ۱۶ اردیبهشت ۱۳۱۳ عکس‌هایی از حاشیه‌های مسابقات اسب دوانی منتشر کرد.

33

 

34

 

35

 

36

37

 

دیدگاه
آخرین اخبار