سفر به تهران قدیم؛ عکس‌های دیدنی از امتحانات نهایی دختران در سال ۴۳

موفقیت درامتحانات نهائی ششم ابتدایی در دهه ۱۳۴۰ اهمیت فراوانی داشت.

مدرک ششم ابتدایی برای استخدام و پایه حقوق بسیاری از بیکاران و افراد شاغل اهمیت داشت. به همین دلیل رسانه‌ها به این رویداد با جزئیات می‌پرداختند.

خبر روزنامه اطلاعات ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۳ از امتحانات نهایی را بخوانید و عکس‌هایی از حضور داوطلبان را تماشا کنید.

70

 

71

 

72

 

73

74

 

منبع: فرادید
دیدگاه
آخرین اخبار