اگر درس‌ها آدم بودند، چه شکلی می‌شدند؟/ تصاویر

تابه‌حال این تصور در ذهن‌تان نقش بسته که اگر درس‌ها انسان بودند به چه شکلی درمی‌آمدند و یا اینکه معلم ریاضی و تاریخ و ادبیات و... اگر شبیه به درس‌هایی که می‌دادند بودند چه اتفاقی می‌افتاد؟

علی میری، تصویرگر، خیال ما از شمایل درس‌ها درصورت آدم‌ها را به‌شکلی که به آن باور داشته بازنمایی کرده است که تماشای آن در روز گرامیِ معلم خالی از لطف نیست.

اگر درس‌ها آدم بودند، چه شکلی می‌شدند؟

اگر درس‌ها آدم بودند، چه شکلی می‌شدند؟

اگر درس‌ها آدم بودند، چه شکلی می‌شدند؟

اگر درس‌ها آدم بودند، چه شکلی می‌شدند؟

اگر درس‌ها آدم بودند، چه شکلی می‌شدند؟

اگر درس‌ها آدم بودند، چه شکلی می‌شدند؟

اگر درس‌ها آدم بودند، چه شکلی می‌شدند؟

اگر درس‌ها آدم بودند، چه شکلی می‌شدند؟

دیدگاه
آخرین اخبار