۴ عامل مهم ریزش مو را بشناسید

عوامل ژنتیکی در ریزش مو اثرگذار هستند.

ریزش مو عوامل زیادی دارد، از عوامل ژنتیکی گرفته تا مصر مواد غذایی، در زیر به چهار مورد از موارد اصلی مو اشاره شده است.

IZ0m9xXiEd7a

دیدگاه
آخرین اخبار