میانگین سنی انسان‌ها به ۱۲۰ سال می‌رسد!

پیش‌بینی دقیق امید به زندگی در آینده با توجه به تغییرات مختلف، دشوار است؛ اما برخی مطالعات افزایش قابل توجه امید به زندگی تا ۱۲۰ را تا ۱۰۰ سال دیگر پیش‌بینی می‌کنند که مبتنی بر پیشرفت‌های فناوری، بهداشت و شرایط زندگی بهتر است.

هوش مصنوعی bing از عمر انسان در ۱۰۰ سال آینده این گونه پیش بینی کرده است: 

پیش‌بینی دقیق امید به زندگی در آینده با توجه به تغییرات مختلف، دشوار است؛ اما برخی مطالعات افزایش قابل توجه امید به زندگی تا ۱۲۰ را تا ۱۰۰ سال دیگر پیش‌بینی می‌کنند که مبتنی بر پیشرفت‌های فناوری، بهداشت و شرایط زندگی بهتر است.

میانگین جهانی امید به زندگی ۷۳.۳ سال است که در موناکو ۸۹.۴ و آفریقای مرکزی ۵۴.۳ سال می‌باشد. 

تصاویر این پست را هوش مصنوعی Copilot با موضوع عمر انسان در ۱۰۰ سال آینده طراحی کرده است.

photo_2024-05-13_22-07-10

photo_2024-05-13_22-07-04

 

دیدگاه
آخرین اخبار