شبکه های اجتماعی عملکرد بخشی از مغز نوجوانان را مختل می‌کند

محققان کالیفرنیا طی مطالعه‌ای بر روی مغز نوجوانان دریافتند استفاده زیاد از شبکه‌های اجتماعی در عملکرد بخشی از مغز که مربوط به تصمیم‌گیری است، اختلال ایجاد می‌کند.

محققان در یک مطالعه جدید، دریافتند مدت خواب کوتاه‌تر در نوجوانان با افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی مرتبط است؛ این ارتباط در بخش‌هایی از مغز شکل می‌گیرد که نقش کنترل عملکرد و پردازش پاداش را دارند.

«ژیروس فرونتال تحتانی و میانی» دو بخش از مغز هستند که طبق این پژوهش، نقش کلیدی در نحوه تنظیم کار با شبکه‌های اجتماعی و مدیریت تصمیمات مربوط به خواب دارند. این یافته‌ها تأثیر قابل توجه فعالیت‌ در فضای مجازی بر فعالیت مغز و رشد مغز نوجوانان را برجسته می‌کند.

در نتیجه تعامل زیاد با شبکه‌های اجتماعی و کیفیت پایین خواب می‌تواند به طور قابل توجهی رشد مغز در نوجوانان تأثیر بگذارد.

جزئیات بیشتر تحقیق

«ژیروس فرونتال تحتانی» در مغز نقشی کلیدی در کنترل عملکرد مهارکننده فرد دارد؛ این ناحیه مغزی به نوجوانان کمک می‌کند تا بر میل به صرف زمان بیشتر در شبکه‌های اجتماعی غلبه کنند و به فعالیت‌های دیگر مانند خواب اولویت دهند.

«ژیروس فرونتال میانی»، در مغز درگیر عملکردهای اجرایی و ارزیابی و پاسخ به پاداش‌ها است؛ عملکرد صحیح این بخش در مدیریت تصمیمات مربوط به توازن بین دریافت پاداش‌های فوری در شبکه‌های اجتماعی با سایر اولویت‌ها مانند خواب ضروری است.

این ناحیه مغزی به نوجوانان کمک می‌کند تا ارزش‌های بلندمدت مانند سلامتی و عملکرد تحصیلی را در نظر بگیرند و تصمیمات آگاهانه‌ای در مورد استفاده از رسانه‌های اجتماعی بگیرند.

این نتایج نشان‌دهنده یک تعامل ظریف بین مناطق خاص مغز در دوران نوجوانی و تأثیر آنها بر رفتار و خواب در زمینه استفاده از رسانه‌های دیجیتال است. درک این تعاملات می‌تواند به توسعه مداخلاتی برای کمک به نوجوانان در ایجاد تعادل سالم بین استفاده از رسانه‌های اجتماعی و سایر جنبه‌های زندگی‌شان کمک کند.

نتایج ایت مطالعه در کنفرانس سالانه «SLEEP 2024» ارائه خواهد شد.

دیدگاه
آخرین اخبار