دختر و پسر افغانستانی عاشق، توسط خانواده هاشان کشته شدند/ ویدئو

دختر و پسر عاشق بعد از فرار از خانه هایشان به قتل رسیدند.

دختر و پسر جوانی اهل کشور افغانستان عاشق یکدیگر می شوند. آنها هنگامی که با مخالفت خانواده هایشان رو به رو می شوند تصمیم به فرار از خانه می گیرند.

خانواده های این دو نفر هنگامی که متوجه فرار آنها می شوند به دنبال آنها رفته و بعد از پیدا کردن آنها وقتی با فرار دوباره این دو نفر مواجه می شوند اقدام به تیراندازی کرده و هر دو نفر را به قتل می رسانند.

منبع: رکنا
دیدگاه
آخرین اخبار