۳ دانشجوی خوابگاه علوم پزشکی تهران با قمه و چاقو به جان هم افتادند

سه جوان دانشجو خوابگاه علوم پزشکی تهران در سناریوی خونینی در خیابان کارگر شمالی به جان افتادند.

روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ماموران پلیس تهران در جریان  درگیری خونین  ۳ جوان در خیابان کارگر شمالی قرار گرفتند که خیلی زود ماموران در محل خاضر شدند.

 

ماموران با حضور در محل مشاهده کردند ۲ دانشجوی خوابگاه علوم پزشکی تهران از ناحیه دست و سینه و دانشجوی دیگری از ناحیه سر هدف ضربات چاقو و‌قمه قرار گرفته اند.

خیلی زود ۳ دانشجوی جوان برای درمان به بیمارستان شریعتی منتقل شدند و‌تحت درمان قرار گرفتند.

بررسی ها نشان از آن دارد که ۳ دانشجوی جوان بخاطر اختلافاتی که با هم داشتند قرار دعوا گذاشته و با هم درگیر شدند.

بنا براین گزارش، تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

منبع: رکنا
دیدگاه
آخرین اخبار