۵۰ سال پیش تفاوت قیمت بستنی از جنوب تا شمال شهر چقدر بود؟/ عکس

۵۰ سال پیش تفاوت قیمت بستنی از جنوب تا شمال شهر چقدر بود؟

قیمت و چگونگی پذیرایی از مشتریان در بستنی‌فروشی‌های تهران ۵۰ سال پیش از جنوب تا شمال شهر و از جوادیه تا جردن تفاوت داشت.

روزنامه اطلاعات ۱۹ تیر ۱۳۵۳ گزارشی با این موضوع منتشر کرد. بخش‌هایی از این گزارش را بخوانید و عکس‌هایی از بستنی فروشی‌های پایین شهر و یک تریا در بالای شهر تماشا کنید.

گزارش خواندنی و عکس‌های دیدنی از بستنی فروشی در جوادیه تا تریایی در جردن

گزارش خواندنی و عکس‌های دیدنی از بستنی فروشی در جوادیه تا تریایی در جردن

گزارش خواندنی و عکس‌های دیدنی از بستنی فروشی در جوادیه تا تریایی در جردن

گزارش خواندنی و عکس‌های دیدنی از بستنی فروشی در جوادیه تا تریایی در جردن

گزارش خواندنی و عکس‌های دیدنی از بستنی فروشی در جوادیه تا تریایی در جردن

گزارش خواندنی و عکس‌های دیدنی از بستنی فروشی در جوادیه تا تریایی در جردن

۵۰ سال پیش تفاوت قیمت بستنی از جنوب تا شمال شهر چقدر بود؟/ عکس

دیدگاه
آخرین اخبار