طرح نهضت ملی مسکن به سرنوشت مسکن مهر دچار می‌شود؟

در این گزارش به این پرداخته می شود که طرح نهضت ملی مسکن به سرنوشت مسکن مهر دچار می‌شود با خیر.

در این گزارش به سوال های زیر پاسخ داده می شود:

بانک‌ها زیر بار وام‌ ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن می‌روند؟ 
در سه ماهه نخست سال نظام بانکی چقدر تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده است؟ 

۱۸ بانک از ۲۶ بانک خصوصی و دولتی عملکرد صفر ریالی در حوزه تسهیلات مسکن داشتند

اقشار آسیب پذیر توان پرداخت وام ۸۰۰ میلیونی را دارند؟

دیدگاه
آخرین اخبار