اطلاعیه مهم برای بازنشستگان/ فقط یک روز دیگر فرصت دارید

صندوق بازنشستگی کشوری اطلاعیه جدید صادر کرد. بر اساس این اطلاعیه مهلت ارائه اسناد هزینه‌های درمانی از ابتدای سال‌جاری تا پایان اردیبهشت‌ ماه که پیشتر تا ۳۱ خردادماه اعلام شده بود، تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ تمدید شده است.

این صندوق از همه بازنشستگان خواست با استفاده از فرصت تعیین شده، نسبت به ارائه اسناد هزینه‌های درمانی خود به شعب و نمایندگان منتخب اعلام شده از سوی شرکت بیمه ملت اقدام کنند.

تمدید مهلت به منظور مساعدت با بازنشستگان و در پاسخ به درخواست‌های مکرر آنان انجام شده است و ساعت ارائه اسناد: ۸ صبح تا ۱۴ تعیین شده است.

لیست نمایندگان منتخب دریافت و ثبت اسناد درمانی بیمه‌شدگان صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی :https://darman.mellatyar.app/home/damages

ثبت درخواست بیمه تکمیلی بازنشستگان

پس از مشخص شدن شرکت بیمه ملت به عنوان شرکت بیمه‌گر در قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۳ برخی بازنشستگان مطرح شده است که اطلاعیه‌های بعدی نیز به آنها پاسخ داده خواهد شد.

قرارداد سال جاری طبق روال سال های گذشته اجرا خواهد شد و بر اساس آن تمامی افراد تحت پوشش قرارداد بیمه تکمیلی درمان سال ۱۴۰۲ به صورت خودکار به قرارداد سال ۱۴۰۳ منتقل می شوند و نیازی به ثبت نام جدید نیست.

ثبت درخواست حذف و اضافه به این معنا است که بازنشستگان و وظیفه بگیران تحت پوشش قرارداد بیمه تکمیلی درمان در صورت نیاز به اضافه یا کم کردن افراد تحت تکفل خود که در قرارداد سال قبل ثبت شده و یا ثبت نشده بودند، می‌توانند برای ثبت یا حذف این افراد (افراد تحت تکفل) در بخش مربوطه در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری اقدام کنند.

بازنشستگان و وظیفه بگیرانی که تمایل به استفاده از این خدمت برای سال ۱۴۰۳ ندارند نیز می توانند در همین سامانه نسبت به حذف قرارداد پوشش بیمه تکمیلی درمان اقدام کنند که عکس این موضوع نیز برای افرادی که قبلا بیمه نبوده و اکنون متقاضی بیمه تکمیلی هستند، قابل انجام است.

صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرده است که متقاضیان حذف یا اضافه کردن افراد تحت تکفل می توانند مانند سال گذشته به نشانی اینترنتی اعلام شده، مراجعه و اقدام کنند.

بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری از ابتدای خرداد تا پایان مردادماه ۱۴۰۳ می‌توانند به صورت اینترنتی و تنها از طریق رایانه یا لپ تاپ اقدام لازم را انجام دهند.

 

بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان

پس از انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و موظفین، امکان دریافت هزینه های درمانی مازاد بر بیمه پایه(خسارت) بر اساس خدمات و سقف تعهدات تعیین شده در قرارداد فیمابین برای بیمه شدگان وجود دارد که به دو روش ذیل قابل پرداخت است: خسارت مستقیم(خسارت متفرقه): هزینه های تشخیصی، درمانی مورد تعهدی است که راسا"توسط بیمه شده پرداخت و اسناد آن جهت رسیدگی و پرداخت به بیمه گر ارائه می گردد خسارت غیر مستقیم(مراکز طرف قرارداد): هزینه های تشخیصی، درمانی مورد تعهدی است که مدارک آن مستقیماٌ از سوی مراکز تشخیصی، درمانی طرف قرارداد برای بیمه گر ارسال تا وفق قرارداد منعقده با آن مرکز مورد رسیدگی قرار گرفته و توسط بیمه‌گر در وجه مرکز مزبور پرداخت می گردد.

جبران بخشی از هزینه‌های درمانی برای بازنشستگان، از کارافتادگان، افراد تحت تکفل و وراث وظیفه بگیر صندوق بازنشستگی کشوری،به منظور ارتقا خدمات رفاهی در بخش درمان و کاهش هزینه‌های درمانی، برای ایشان صورت میگیرد.

دیدگاه
آخرین اخبار