رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد

واریز پول به حساب تمام بازنشستگان

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: با تامین اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی، مبلغ ۳ میلیون تومان برای بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته واریز شد.

داود منظور در صفحه شخصی خود اعلام کرد: در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت آئین نامه اجرایی ‎متناسب سازی حقوق بازنشستگان به تصویب هیأت دولت رسید.

بر این اساس مبلغ سه میلیون تومان به صورت علی‌الحساب به حساب هر یک از ۶.۲ میلیون بازنشسته صندوق‌های لشگری و کشوری و ۲.۴ میلیون به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز شد.

در مجموع ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت شد.

منبع: مهر
دیدگاه
آخرین اخبار