معاوضه همستر کوین با سانتافه! / وضعیت بازار خودرو عجیب شد

تب بازی همستر همچنان در ایران بسیار داغ است اما سرنوشت همچنان نامشخص!

آنطور که به نظر می‌رسد معاوضه همستر کوین با خودرو و حتی آپارتمان جدی شده است.

تبلیغات مختلفی در فضای مجازی برای معاوضه همستر کوین با خودرو به چشم می‌خورد.

به عنوان مثال فردی اکانت بازی همستر خود را به قیمت ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای معاوضه با سانتافه گذاشته است.

 
دیدگاه
آخرین اخبار