افتخارآفرینی مخترع مریوانی در نمایشگاه بین‌المللی کشور کرواسی

مخترع مریوانی در نمایشگاه بین‌المللی کشور کرواسی افتخارآفرینی کرد.

دکتر خبات خدری (عضو بنیاد ملی نخبگان) با شرکت در نمایشگاه بین المللی کشور کرواسی توانست مدال نقره این نمایشگاه رو برای داروی آرتروز  وپوکی استخوان کاژوا کسب کند.

دیدگاه
آخرین اخبار